Cocolico

Cocolico©

O cocolico sawa
O cocolico sawa
Ndjoundjou don cam sawa
Saloti ndjoundjou sawa
Ndjoundjou papa sawa
Ndjoundjou mama sawa

0 massa tchassi pocket sawa sawa don came today
0 mami tchassi pocket sawa sawa don came today
0 massa tchassi pocket sawa sawa don came today
0 mami tchassi pocket sawa sawa don came today

O cocolico ho sawa
Ohoho colico sawa
O cocolico ho sawa
Ohoho colico sawa
Ndjoundjou don cam sawa
Saloti ndjoundjou sawa
Ndjoundjou papa sawa
Ndjoundjou mama sawa
0 massa tchassi pocket sawa sawa don came today
0 mami tchassi pocket sawa sawa don came today
0 massa tchassi pocket sawa sawa don came today
0 mami tchassi pocket sawa sawa don came today

Meun wou chuinti wé, ngeu mpé ntaat mpa mpé
Meun wou chuinti wé, ngeu mpé ntaat mpa mpé
Nfoh nkap njè mbou meuhn é, mpé ti non nkon meu laah nkoh
Nfoh nkap njè mbou meuhn oho, mpé ti non nkon meu laah nkoh mpé ti non nkon meu laah nkoh

Meun wou chuinti wé, ngeu mpé ntaat mpa mpé
Meun wou chuinti wé, ngeu mpé ntaat mpa mpé
Nfoh nkap njè mbou meuhn é, mpé ti non nkon meu laah nkoh
Nfoh nkap njè mbou meuhn oho, mpé ti non nkon meu laah nkoh mpé ti non nkon meu laah nkoh

Hey ndjoundjou is back o

O cocolico sawa
O cocolico sawa
Ndjoundjou don cam sawa
Saloti ndjoundjou sawa
Ndjoundjou papa sawa
Ndjoundjou mama sawa

0 massa tchassi pocket sawa sawa don came today
0 mami tchassi pocket sawa sawa don came today
0 massa tchassi pocket sawa sawa don came today
0 mami tchassi pocket sawa sawa don came today

Fabilé tombe fabilé n’est pas pas contente
Fabilé tombe fabilé n’est pas pas contente Oui, on danse au rhythme du cocolico
Fabilé tombe fabilé n’est pas pas contente
Fabilé tombe fabilé n’est pas pas contente
Fabilé tombe

Oho, Meun wou chuinti wé lé, mpé ti kon leu jouh ra é, Meun wou chuinti wé lé
Oho, Meun wou chuinti wé lé, mpé ti kon leu jouh ra é, Meun wou chuinti wé lé
Meun wou chuinti wé ngeu mpé ntaat mpa mpé, foch nkaap njè mbou meun é
Meun wou chuinti wé, ngeu mpé ntaat mpa mpé foch nkaap njè mbou meun é
Oho, Meun wou chuinti wé lé, mpé ti kon leu jouh ra é
Meun wou chuinti wé meu laah nko é

O ho o ho

Fabilé tombe fabilé n’est pas pas contente
Fabilé tombe fabilé n’est pas pas contente
Fabilé tombe fabilé n’est pas pas contente
Fabilé tombe fabilé n’est pas pas contente

I yoooo

Meun wou chuinti wé, ngeu mpé ntaat mpa mpé Foch nkap njè mbou meun é
Meun wou chuinti wé, ngeu mpé ntaat mpa mpé Foch nkap njè mbou meun é
Meun ndock nkaap mè ndock ndzo mbrè po sardin Yéé meu gé
Meun ndock nkaap mè ndock ndzo mbrè po sardin Yéé iyo, iyohoho

Fabilé nheumessi o nou ti si bon fabilé
Fabilé wou nsanha long nou ti si bon fabilé
Fabilé teumessi o nou ti si bon fabilé
Fabilé nheumssi o nou ti si bon fabilé

Fabilé tombe fabilé n’est pas pas contente Du tout, du tout
Fabilé tombe fabilé n’est pas pas contente Du tout, du tout
Fabilé tombe fabilé n’est pas pas contente Yé meu mbah é
Fabilé tombe fabilé n’est pas pas contente
Fabilé tombe

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert